20-20 listopada 2019, Wrocław, Hotel Scandic

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Andrzej Kübler

 

Dr hab. Przemysław Niewiński

Dr hab. Krzysztof Kassolik

Dr Rafał Sempik

Dr Anna Pokryszko

Hotel Scandic
Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław

20-20 listopada 2019

ORGANIZATOR

AnalgoMed Leczenie Bólu
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław
wroclaw@analgomed.pl

PARTNER NAUKOWY

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
E-mail: biuro@inspirecongress.pl